P.t. 26246 ord i ordbogen

retfærdighedsansvarsfri

Frihed fra at medtænke om ens handlinger eller beslutninger har følgevirkninger der af andre mennesker kan opfattes som uretfærdige; fx er det en udbredt opfattelse blandt politikere at henvisning til liberalistiske økonomiske dogmer automatisk medfører retfærdighedsansvarsfrihed.

139 | Oprettet: 14/04 2014 af Magister Hansen

Synes du ordet også kan have en anden betydning, så skriv den her: