P.t. 24749 ord i ordbogen

indhegneforhandlingsret

§1 stk. 2 i 'Forligsmandsloven' bemyndiger forligsmanden til med brug af pigtråd, hegnspæle og vagtpersonale at indhegne de forhandlende parter indtil disse er nået frem til en acceptabel løsning, der forhindrer, at samfundet bliver ramt af konflikt. Denne ret forventes således inden længe at blive bragt i anvendelse i forbindelse med Overenskomstforhandlingerne 2018 (OK18).

148 | Oprettet: 08/04 2018 af Yeah-man!

Synes du ordet også kan have en anden betydning, så skriv den her: